Lån uten sikkerhet med laveste rente

Ingen ønsker å betale mer i renter enn nødvendig, og spesielt ikke når det finnes gode alternativer. Skal du ha lån uten sikkerhet må du regne med høyere renter enn sikrede billån og huslån, men du kan likevel komme relativt billig ut om du leter litt. I tillegg er det mulig å forbedre din egen kredittverdighet, noe som vil kunne gi lavere rentekostnader.

Slik fastsettes rentene

De aller fleste banker som tilbyr lån uten sikkerhet, fastsetter rentebetingelsene i tilbudet etter at de har vurdert din økonomi individuelt. Derfor får du kanskje bedre renter enn naboen, selv om der søker om akkurat samme lånesum hos samme bank. Vurderingen tar utgangspunkt i den såkalte kredittscoren din, et tall som settes sammen av mange faktorer. De viktigste er din betalingshistorikk, inntekt, gjeld, alder, bosted og så videre. Med god kredittscore anser bankene deg for å ha høy kredittverdighet, og du får da bedre renter enn om det motsatte hadde vært tilfelle.

Dette igjen er basert på hva banken tilbyr som laveste nominelle rente. Er denne for eksempel 7,5%, får personer med optimal kredittscore nettopp denne renten i tilbudet, mens de med dårligste kredittscore (men som fortsatt kan få tilsagn på lånet) kan få tilbud med mye høyere renter. Effektiv rente vil avhenge av hvor lang tilbakebetalingstid du velger, fordi alle gebyrer blir medregnet.

Beste renter på lån uten sikkerhet

De laveste nominelle rentene på lån uten sikkerhet er i dag på rundt 6-7% hos de beste bankene. Se her for en oversikt over lån med lav rente. Siden det ikke tas pant i eiendom når man får forbrukslån, er dette å regne som meget konkurransedyktig. Rentene påvirkes av både markedskreftene og styringsrenten fra Norges bank, der sistnevnte ligger på et rekordlavt nivå for tiden. Dermed er usikrede lån også billigere i dag enn de har vært før. Tar man opp et usikret lån nå, bør man tenke igjennom på om man vil klare forpliktelsene ved en renteoppgang. Er tidshorisonten kort spiller det liten rolle. Men, for lånesummer opp mot en halv million, og med lang nedbetalingstid, bør denne vurderingen med.

Banker med lav minsterente

Blant bankene som har lån uten sikkerhet på store lånesummer, har OPP Finans en av de laveste nominelle minsterentene. Denne er for tiden på 7,5%. Konkurrentene Bank Norwegian (8,99%) og yA Bank (8,95%) har tilsvarende lånesummer på inntil 500 000 kroner. Komplett Bank som tilbyr et kurant alternativ til forbrukslån, nemlig en brukskreditt på opp til en halv million, har minsterente fra 7,9%. Lånemegleren Lendo er også verdt en titt, da deres samarbeidende banker har nominelle renter ned i 7,9%.

At OPP Finans har levre minsterente enn for eksempel Bank Norwegian, trenger ikke bety at du nødvendigvis vil få det beste tilbudet derfra. Men, rentemessig vil de fleste av disse bankene kunne slå for eksempel Folkia og Frogtail, banker som spesialiserer seg kun på små lånebeløp. Likevel er det totalkostnadene du må se på, og da helst fra flere banker.

Sammenlign flere lånetilbud

Enten du sender inn en søknad om usikret lån via en lånemegler eller direkte til hver enkelt bank,er tilbudene uforpliktende. Derfor anbefales det at man søker i så mange banker som mulig. Da får man bedre sammenligningsgrunnlag for å finne det billigste lånealternativet. Tilbudene kommer såpass raskt (på dagen eller timen i de fleste tilfeller) at man har ingenting å tape, selv om det skulle haste med å få på plass et lån.

Når man sammenligner er det totalkostnadene man må se på. Det hjelper deg lite om en bank har laveste nominelle rente, dersom denne gevinsten spises opp av høyt etableringsgebyr og månedlige terminomkostninger. Vurder også hvilken bank som vil være billigst dersom du skulle endre tilbakebetalingsplanen (betale raskere, eller forlenge nedbetalingsperioden), i tilfelle din økonomiske situasjon endrer seg i fremtiden.

Forbedre din kredittscore før du søker

I og med at kredittscoren er den som mest innvirker på de rentene du vil bli tilbudt, er det om å gjøre at denne er best mulig. Alderen din kan du ikke gjøre stort med, men det finnes andre faktorer som drar deg i positiv retning. For eksempel er det viktig å ha en god betalingshistorikk. Betaler du regninger i tide, og unngår inkassosaker og purringer, vil dette virke positivt. Det er også om å gjøre å ha få lån og kreditter, og helst lav gjeldsgrad.

På inntektssiden bør du sørge for å opplyse om inntekter som kanskje banken og kredittvurderingsselskapene ikke er klar over. Dett gjelder for eksempel utleieinntekter fra bolig, hobbyinntekter og lignende. Har du eierskap eller styreverv i selskaper som ikke går så bra, er det ofte en fordel for kredittscoren din at du trekker deg ut. Du finner gode artikler på nett som forklarer ytterligere hvordan du kan forbedre din kredittscore. Du kan fort spare noen tusener på å sjekke disse ut.

Medlåner gir lavere renter

For å få laveste rente på et lån uten sikkerhet, kan du også vurdere å søke sammen med en annen person. En medlåner gir økt kredittverdighet, og dermed økt sjanse for at lånet innvilges, samt ofte bedre rentebetingelser. Men, husk at begge to blir ansvarlige for å betale tilbake lånet. For bankens del spiller det ingen rolle om en av låntakerne mister inntektsevnen sin, noe som kan føre til at den andre personene sitter med svarteper. Medlånere bør være en person man stoler på, for eksempel samboer eller ektefelle. Det bør også avklares på forhånd hvem som skal disponere hva av selve lånet. Sjekk også hvordan fordelingen av skattefradraget for gjeldsrenter skal håndteres.

4 klassiske økonomibøker

Når vi tar for oss klassiske økonomibøker, kommer vi ikke utenom Adam Smith’s bok ”The Wealth of Nations”. Andre klassiske bøker i genren er ”Das Kapital” av Karl Marx. Det tredje opplagte valget er John Maynard Keyes’ ”The General Theory of Employment, Interest, and Money”. Vi starter med en litt mer moderne bok som allikevel er blitt en klassisk innføring i økonomi for mange studenter i Norge, ”Bedriftens Økonomi” av Kjell Gunnar Hoff.

”Bedriftens økonomi”

Boken er en generell innføring i bedriftsøkonomisk analyse og tenkning. Den gir like fullt en grundig gjennomgang av de viktigste prinsippene innen økonomifaget. Målgruppen er først og fremst studenter som ikke har økonomi som spesialstudium, ingeniørstudenter, høyskole- og universitetsstudenter med økonomi som del av pensum. Formålet med boka er å gi studentene en solid bakgrunn for økonomisk forståelse og teori. ”Bedriftens økonomi” er av et utall økonomiske bøker den mest leste boka i Norge innenfor sin nisje. Mange case og en praktisk tilnærming gir leseren den innføringen som er nødvendig på dette nivået.

Temaer som tas opp er finansregnskap, ressursbruk, verdiskaping, hvordan kalkulasjon og pris beregnes, lønnsomhetsanalyser, styring, kontroll og planlegging.

Adam Smith

”The Wealth of Nations” ble utgitt i 1776 og inspirerte flere av de store forfatterne av senere økonomibøker. Som Karl Marx og David Ricardo. Adam Smith var en skotsk filosof som ble mest berømt for sin sosialøkonomiske tenkning. Bakgrunnen for hans syn på samfunn og økonomi var sterkt preget av moralfilosofene David Hume og Hutcheson.

I ”The Wealth of Nations” tar Smith for seg hvordan ulike samfunn virker. På hvilken måte kan et land best utnytte sine ressurser for å øke velstanden? Han argumenterer for en fri markedsøkonomi. Grunnlaget er vekten på arbeidsdeling og spesialisering og hvordan kapital burde bygges opp. I følge hans teori burde arbeidet deles opp i 18 forskjellige operasjoner. Hver arbeider skulle så spesialisere seg innenfor ett av disse områdene. Han raljerte med den økonomiske tankegangen som dominerte på hans tid, merkantilismen. Det viktigste innenfor denne økonomiske filosofien var fokus på staten som regulerte handel og gullbeholdning. Smith mente på sin side at det var markedskreftene som skulle råde. Staten skulle blande seg minst mulig inn. Dette blir kalt for markedsliberalisme.

Das Kapital

Av økonomibøker som har skapt største debatt og har hatt enorm innflytelse over hele verden, er Karl Marx’ ”Das Kapital”. Hans økonomiske teorier om arbeid og kapital dannet bakgrunnen for mye av den økonomiske tankegangen i det tjuende århundre. Hans økonomibøker og teorier har innflytelse den dag i dag. Hans teorier er blitt en egen retning innen økonomisk filosofi og blir da også kalt ”marxisme” etter sin opphavsmann.

”Das Kapital” kom ut i 1887 og består av tre deler. Verket er en sterk kritikk av kapitalismen og borgerskapet. Marx selv døde før han fikk utgitt hele verket. Vennen Friedrich Engels fullførte den andre og tredje boka.

Klassekamp var for Marx det sentrale temaet. Han var sterkt kritisk til borgerskapets syn på produksjonsmidler, kapital og eierskap. Det ble etter hans syn skapt et uverdig forhold mellom ”le bourgeouisie” og ”la proletariat”. Arbeiderne ble utnyttet til fordel for dem som satt med makten.

Andre økonomibøker

John Maynard Keyes’ ”The General Theory of Employment, Interest and Money”. Boka ble utgitt i 1936. Keyes regnes som makroøkonomiens far. Han mente at hvis etterspørselen ble for lav uten å kunne oppnå tilstrekkelig kapasitet og sysselsetting, ville det føre til ubalanse. Dette igjen ville føre til arbeidsledighet og lav produksjon. Etter hans mening burde staten være mer aktiv. Hans råd var å senke renten og stimulere til investeringer i tillegg til å innføre skattelettelser og økte offentlige utgifter.

Finn det beste boliglånet

Boligprisene har steget voldsomt i lang tid, noe som har gitt temmelig gode avkastninger for de som investerte i tide. Det er likevel ikke for sent for de som kom på etterskudd i denne festen, fordi boliginvesteringer som regel lønner seg på lang sikt, selv om prisoppgangen har vært stor. Alternativet er å leie, noe som er et direkte tap i seg selv. Er rentene lave nok, vil ofte kostnadene med investering i bolig bli lavere enn eventuelle leieutgifter, i tillegg til at man kan få en opptur i form av prisstigning på boligen man kjøper.

Slik blir et boliglån billig

Som med andre låneformer lønner det seg alltid å undersøke mange muligheter før man tar opp boliglån. Selv små renteforskjeller blir til betydelige summer over tid. Får du tilsagn om boliglån i en spesifikk bank, betyr det at du sannsynligvis også vil få det i andre banker. De tilbudene kan man med hell sette opp mot hverandre, og gjerne bruke de til å forhandle med. I tillegg bør man velge serielån fremfor annuitetslån, såfremt lønningene er høye nok til å klare de månedlige avdragene de første årene. Et serielån gjør større innhogg i lommeboka i begynnelsen, fordi avdragene er større enn ved et annuitetslån. Men, på sikt vil dette gi betydelige besparelser og langt lavere totalkostnader.

Rekordlav styringsrente

Foliorenten fra Norges Bank er rekordlav, noe som fører til at rentene på boliglån er tilsvarende lave. I tillegg har konkurransen i bankmarkedet økt betraktelig, blant annet med inntoget av de mange nettbaserte bankene, som BN Bank og Skandiabanken. Dette kommer lånekundene til gode. I dag er det uvanlig å ha et boliglån med renter over 3%, mens de billigste bankene lokker med boliglånsrenter under 2-tallet. Har du allerede et boliglån, vil du kanskje ha store summer å spare på å enten reforhandle lånet hos banken du bruker, eller refinansiere gjennom en billigere bank.

Flytende rente er normalt best

Før man velger å låne til bolig, bør man også tenke gjennom om man vil ha flytende eller fast rente. Fast rente er normalt høyere enn den flytende, men så er man også garantert samme rente selv om markedet skulle ta en sving oppover. For personer som ønsker mindre bekymringer for en renteoppgang, kan det hjelpe på nattesøvnen med en fastrenteavtale. Men, historisk sett vil dette sjelden lønne seg i forhold til flytende renter. Spesielt gjelder dette i dagens bolig- og lånemarked, fordi styringsrenten holder boliglånsrentene på svært lave nivåer historisk sett. En fornuftig løsning kan være å velge den rekordlave flytende renten, mens man sparer eller investerer eventuelle overskudd av lønna. Sparebeløpet og avkastningene kan komme godt med til å banke ned boliglånet dersom det kommer et rentehopp senere.

Spar store summer med nok egenkapital

Minimumskravet til egenkapital er 15% av boligens markedsverdi, men du vi få bedre rentebetingelser dersom du låner under 75% av boligens verdi, og enda bedre dersom du ikke trenger låne mer enn 60% (grensene varierer noe fra bank til bank). Størrelsen på lånet spiller også en rolle. Bankene skiller gjerne mellom boliglån på inntil 1 million kroner, mellom 1 og 2 millioner, samt boliglån over 2 millioner. De høyere lånesummene gir ofte også de beste rentetilbudene. Dette har noe sammenheng med at de effektive rentene også blir lavere når lånesummen går opp, da etableringskostnadene spres på høyere totalkostnader.

Billigere for førstegangsetablerende

Det er også stor forskjell på hvilke rentetilbud man får i forhold til alderen man er i. Flere banker tilbyr de beste rentene til såkalte førstegangsetablerende, der aldersgrensen er fra 18 til 34 år (sammenfaller med aldersgrensene for Boligsparing for ungdom). For de yngre vil det altså normalt lønne seg å oppsøke de bankene som tilbyr boliglån for unge.

Ha rett medlemskap og bo på rett sted

Mange av de beste tilbudene på boliglån krever medlemskap i forbund eller samvirker. Er man for eksempel medlem i fagforbundet Akademikerne, gir Danske Bank bedre rentebetingelser enn til ikke-medlemmer. Man finner tilsvarende fordeler for medlemmer av blant annet OBOS og Sykepleierforbundet, samt Huseiernes landsforbund. Om man kvalifiserer til medlemskap, vil det være et smart grep å betale inn årskontingenten før man tar opp boliglån. Merk deg også at enkelte banker tilbyr spesielt gunstige boliglån til de som etablerer seg i bestemte kommuner. For eksempel har Tysnes Sparebank bedre rentetilbud til de som kjøper bolig i nettopp Tysnes kommune, og man kan finne noe tilsvarende i en rekke lokale sparebanker. Skal du bosette deg i små kommuner, kan det med andre ord lønne seg å også undersøke lånemulighetene i lokalbanken.

Finansportalen best på sammenligning av boliglån

Det kanskje beste stedet å sammenligne prisene på boliglån er på Finansportalen. Siden er en tjeneste fra forbrukerrådet som innhenter oppdaterte rentebetingelser fra alle banker i landet. Portalen kan også brukes til å sammenligne andre typer banktjenester. Når det gjelder boliglån er det bare å legge inn ønsket lånesum, verditakst på boligen, nedbetalingstid og din egen alder, så får du en oversikt over hvilke banker som har de beste rentetilbudene. Du kan også velge spesifikke banker og se hvordan deres tilbud står seg i forhold til de beste tilbudene innenfor en spesifikk lånekategori.

Mer info:

https://www.finansportalen.no/bank/boliglan/

Andre oversikter på nett

Du finner også gode oversikter i de økonomiske dagsavisene, som Dagens Næringsliv og Finansavisen. Disse har egne temasider for bolig og boliglån, der du kan lese siste nytt om renteutvikling og alt som har med boligmarkedet å gjøre. Nettsiden Smartepenger.no gir deg også en god oversikt over landets billigste boliglån. Som med kalkulatoren hos Finansportalen er det også her enkelt å legge inn alle opplysningene før du får opp resultatet. Denne siden har også nyttige kalkulatorer for andre typer lån, samt kalkulatorer for sparing, pensjon og mye annet. Du finner mange av de tilsvarende verktøyene og tjenestene på Penger.no, der du også kan søke om boliglån eller finansieringsbevis i samme slengen.

Mangler du egenkapital?

Med dagens regler for egenkapital, kan det være vanskelig for mange å komme inn i boligmarkedet. Du må stille selv med 15% av kjøpesummen, noe som fort blir flere hundre tusen kroner. Dette er det ikke alle som klarer å spare opp inne de ønsker å investere i bolig. Har man ikke bemidlede og velvillige foreldre, må man ofte ty til andre løsninger. Sparing i BSU er det klart beste alternativet, men dette krever at man har tenkt langsiktig. For å spe på til egenkapitalen, kan løsningen være private lån, lån fra arbeidsgiver, kommunal hjelp eller i enkelte tilfeller å ta opp forbrukslån. Er sistnevnte den eneste løsningen, vil det normalt lønne seg å ikke bare sammenligne mange forskjellige tilbud, men også å vurdere å låne sammen med en annen person. På det visert kan man oppnå mer gunstige renter. Det anbefales at man prioriterer å betale ned denne typen lån raskt, da rentene normalt blir høyere enn på et boliglån.

De beste lånemeglerne

Lånemeglere innhenter tilbud på dine vegne når du er på jakt etter gode forbrukslån uten sikkerhet. Dette har flere fordeler, blant annet at du bruker kortere tid på å finne det lånet som har de beste betingelsene. I tilegg hender det at en lånemegler skaffer bedre rentebetingelser enn det du klarer på egenhånd. Enkelte meglere kan skaffe deg over 10 forskjellige tilbud samme dag du søker. Som med banker, gjelder det å bruke gode lånemeglere når du vil finne det beste forbrukslånet.

Hva er en god lånemegler?

De beste lånemeglerne innhenter tilbud på forbrukslån fra de mest konkurransedyktige bankene. I tillegg mener vi at en god lånemegler bør samarbeide med mange banker, og gjerne noen av de som tilbyr brukskreditt og raske smålån. Kundeservicen bør også være god, da det kan være mange spørsmål søkeren trenger å få svar på. De lånemeglerne vi anbefaler har som regel muligheter til å stille spørsmål gjennom live chat, epost, telefon og ved henvendelse via brev. I tillegg bør en lånemegler ha erfaring med privatfinansiering av denne typen.

4 av de beste

Lendo er en av de absolutt største og beste lånemeglerne i Norge. Selskapet har samme eiere som Finn.no og flere av landets største medier (Schibsted). Når du søker om forbrukslån via Lendo, kan du motta over 10 forskjellige tilbud fra bankene Lendo samarbeider med. Den laveste renten du kan oppnå starter på 7,9% nominelt. Lånesummene er fra 10 000 kroner og inntil 500 000 kroner, der pengene kan brukes til hvilket som helst formål. Lendo brukes ofte av personer som vil refinansiere dyre smålån og problematisk gjeld fra kredittkort. Samles dette i et større og billigere forbrukslån, kan man spare mye penger. Prosessen for å få slike lån til refinansiering er den samme som for vanlige forbrukslån.

Kreditt365 er en nykommer blant lånemeglerne, men er likevel verdt å nevne i denne sammenhengen. Selskapet innhenter tilbud fra et stadig økende antall banker, inkludert banker som Santander, L’EASY, Re:member og OPP Finans. Her kan du søke om smålån nede i 5 000 kroner, og inntil store forbrukslån på 5000 000 kroner.

MyCredit er blant de få lånemeglerne som tilbyr forbrukslån også til personer som har betalingsanmerkninger, men da kreves det sikkerhet for lånet. De formidler selvsagt også lån uten sikkerhet, slik de andre meglerne gjør det. Laveste rente du kan ooppnå er 7,9% nominelt, og lånesummene er fra 20 000 kroner og opp til 500 000 kroner.

Zmarta er en lånemegler som samarbeider med alle de ”rette” bankene, inklusive den nye nettbaserte banken fra Bergen, Monobank. Totalt kan du motta 12 tilbud gjennom en søknad levert til Zmarta. De nominelle rentene kan komme helt ned i 6,99% fra enkelte banker som Zmarta har i porteføljen, på lånesummer fra 5 000 kroner til 500 000 kroner. Som de andre lånemeglerne er Zmarta stedet å henvende seg også når du vil refinansiere smålån og kredittgjeld.

Se her for flere meglere: Billigeforbrukslån.no – Lånemeglere

Lånemeglere er trygge formidlere av lån

Alle søknader som sendes gjennom en lånemegler er helt og holdent uforpliktende, på samme vis som om du søkte direkte til bankene. Lånemeglerne er også underlagt Finansavtaleloven og retningslinjene fra Finanstilsynet. De kan ikke kreve betalt fra den som søker, og får i stedet provisjon fra den banken du kanskje velger å låne hos. Fordi du selv mottar tilbudene fra bankene, har du full kontroll på hvilket tilbud som er best, og blir ikke tilrådet å ta opp et lån som er mindre gunstig enn et annet. Lånemeglere har også som regel lang erfaring med privatøkonomiske spørsmål, og kan ofte være til nytte om du har spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med søknadsprosessen.

Krav til søkeren

Kravene for å få forbrukslån varierer fra bank til bank, og dermed også hos lånemeglere. Generelle og ufravikelige krav er som regel at du ikke kan ha betalingsanmerkninger (noen banker gir likevel lån om du kan stille med sikkerhet), samt at du må være norsk eller bosatt i landet i minst 3 år. Inntektskravene varierer fra rundt 120 000 kroner i året, og opp til 250 000 kroner. Aldersgrensen er fra 18 år og opp til 25 år. Merk at selv om man møter kravene, kan lånesummen du får tilbudt fra banken være lavere enn den du søkte om, dersom banken mener at en lavere lånesum er mer forsvarlig ut i fra din økonomi.

Du får svar på dagen

Å søke om forbrukslån gjennom en lånemegler er riktignok ett ekstra ledd i prosessen, men de gir deg som regel svar på søknaden samme dag du søkte uansett. I svaret får du som regel en oppstilling av de beste tilbudene fra bankene, der alle detaljer ved lånet fremgår. Utbetalingen av lån går like raskt som om du søker direkte til en bank. Totalt tar det vanligvis mellom 1 og 3 virkedager fra du søker, til pengene er disponible på kontoen din.

Real Finans Forbrukslån

Finansagenten Real Finans har hjulpet nordmenn med forbrukslån siden 1987, som en av landets største på låneformidling. I 2014 ble de en del av Folkelånet Telefinans AS. Med dette kunne Real Finans utvide tilbudet sitt og tilby enda bedre tjenester til kundene sine. Du vil få mange gode tilbud på forbrukslån fra anerkjente banker via Real Finans.

Finansagenten Real Finans

En finansagent er en låneformidler. Det vil si at når du søker forbrukslån hos Real Finans så er det ikke de som gir deg lånet. Real Finans sender søknaden din videre til de bankene de samarbeider med. Deretter foretar hver enkelt bank en vurdering av søknaden din og du vil motta lånetilbudene rett fra bankene. Det er gratis å søke lån via Real Finans. Når finansagenten har sendt din søknad til bankene har ikke de noe ansvar for hva som skjer videre. Spørsmål eller andre ting som gjelder et konkret lån/lånetilbud skal rettes til banken som ga deg lånet.

Mange tilbud gir deg sammenligningsgrunnlag

Det er flere fordeler ved å søke forbrukslån via Real Finans. Den aller største er at du vil få flere lånetilbud uten at du er forpliktet til noe. Det gir deg muligheten til å sammenligne de forskjellige bankene opp mot hverandre. Deretter kan du velge det tilbudet som passer deg best. Pass på at du sammenligner de totale kostnadene, og ikke kun ser på hvilken effektiv rentesats du tilbys. Det er renten sammen med nedbetalingstiden som er avgjørende for kostnadene.

Forbrukslån via Real Finans

Real Finans kan hjelpe deg med forbrukslån fra kr 5000 og til kr 500 000. Maksimal nedbetalingstid for de største lånesummene er 15 år. Real Finans kan ikke garantere deg en viss rentesats, men renteeksemplet deres gir et bilde av hva du kan forvente deg. Et tenkt forbrukslån på kr 65 000 o/5år vil få en effektiv rente på 15,80%. Real Finans samarbeider med en rekke kjente banker som for eksempel DNB, Bank Norwegian, Ikano Bank, bloggen Forbrukslån og yA Bank. Du finner en fullstendig oversikt over alle bankene på hjemmesiden til finansagenten.

Hvordan bestemmes dine renter?

Det er hver enkelt bank som vurderer hvilken rente du kan tilbys på forbrukslån. Real Finans bare videreformidler søknader (som vi har nevnt tidligere). Bankene utfører en kredittsjekk på deg. Utfra hvordan du scorer på denne settes renten. Det vil si at kommer du godt ut vil du kunne få tilbud om laveste rente. Det er viktig å merke seg at hver enkelte bank gir hvert sitt tilbud, og derfor kan rentetilbudene variere. Søker du med en medlåner vil Real Finans sende din søknad kun til de bankene som har denne ordningen.

Slik søker du via Real Finans

På hjemmesiden til Real Finans finner du søknadskjemaet. Her fyller du inn opplysningene du blir bedt om. Legg merke til at du også kan søke refinansiering via dette skjemaet. Benytter du Bank ID vil hele søknadsprosessen gå rimelig raskt, som regel vil man få svar samme dag som man søker. Søker du på ettermiddagen eller kveld vil ikke svaret komme før tidligst neste dag. Det kan variere hvor raskt du har pengene på kontoen din, men normalt har du de i løpet av 1 til 3 dager.

Nedbetaling av forbrukslån

Når du har signert låneavtalen og fått pengene på konto er Real Finans ute av bildet. Nå er det banken du skal forholde deg til angående nedbetaling og eventuelt andre tjenester. Du kan betale ned et forbrukslån på avtalt tid eller velge å gjøre det raskere. Ja, du kan til og med innfri hele lånesummen om du ønsker. Å betale ned raskere er kostnadsfritt for deg.

Kombinasjonsfond

Hva er et kombinasjonsfond?

Navnet forteller oss at dette er et fond som kombinerer to ulike fond, rentefond og aksjefond. Når du investerer i et kombinasjonsfond, deler du følgelig risikoen på begge formene for sparing. Eksempelvis kan du sette 50 prosent av pengene dine i aksjer og resten i verdipapirer som gir deg avkastning i form av renter. Fordelingen er avhengig av hvilken type fond du bestemmer deg for. Noen fond opererer også med ulik fordeling over tid.

Nasjonale og internasjonale kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond deles vanligvis i grupper i forhold til hvilket univers de blir plassert i, nasjonalt eller internasjonalt. Når du skal vurdere hva som er mest lønnsomt, er det viktig å ha et godt sammenligningsgrunnlag. Inndelingen i ulike grupper og univers gjør dette enklere og mer oversiktlig.

Norske kombinasjonsfond har som hovedregel at minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i norske verdipapirer. Plasserer du pengene i et internasjonalt kombinasjonsfond, er dette alle fond som ikke kan kategoriseres under de norske kombinasjonsfondene.

Livssyklusfond og andre varianter

I tillegg til nasjonale og internasjonale kombinasjonsfond, kan du velge en variant hvor aksjer utgjør en høyere andel av den totale plasseringen i den tidligste fasen. Etter hvert plasseres mer i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner. Plasseringen i rentebærende verdipapirer utgjør mindre risiko og gir en sikrere avkastning. Forvaltningsselskapet omplasserer altså kursrisikoen etter hvert som tidspunktet for innløsning nærmer seg. Dette kalles derfor livssyklusfond.

I tillegg til ovennevnte fond finnes fond som faller inn under ”andre kombinasjonsfond”. Dette kan for eksempel være fond som er bransjeeksponerte.

Hvilken risiko representerer kombinasjonsfond?

Aksjer har høyere risiko enn rentebærende papirer, men gir ikke like høy avkastning. Dermed får du både høyere avkastning og høyere risiko desto høyere andel av plasseringen som utgjøres av aksjer. Tilsvarende tar du mindre risiko om andelen verdipapirer utgjør en høyere andel av total fordeling.

Markedsrisiko

Om du plasserer pengene i aksjefond, utgjør markedsrisikoen den høyeste formen for risiko. Dersom aksjene er børsnotert, vil vurderingen av et selskaps verdi ofte variere sterkt i takt med markedets forventninger. Verdisvingninger kan påvirke aksjekursen fra en dag til en annen, ofte mye hyppigere. I gråmarkedet vil usikkerheten og risikoen være enda større.

I og med at en hel bransje eller et helt marked kan bli påvirket av eksterne og/eller interne variasjoner, blir markedsrisikoen også beskrevet som systemrisiko, eller systematisk risiko. Det er ikke særlig smart å fordele aksjene sine på ulike selskaper i et marked der alle aktørene er påvirket av de samme fluktuasjonene. Det er markedsrisikoen som er grunnlaget når langsiktig meravkastning skal vurderes.

Renteendringer

Obligasjons- og pengemarkedsfond er ikke avhengig av bevegelsene i markedet på samme måte. Derfor er det variasjoner i renteavkastningen som utgjør den høyeste risikoen. Fordelingen i et kombinasjonsfond er avhengig av forskjellen i avkastning mellom aksjer og rentebærende papirer. Om du har bundet investeringen din i verdipapirer med fast rente, reduseres verdien når rentenivået generelt stiger. Da får du lavere rente enn hva den gjeldende markedsrenten ville gitt deg. Andelen du har i slike verdipapirer reduseres følgelig tilsvarende i verdi.

Det motsatte gjelder om rentenivået generelt stiger. Da sitter du på verdipapirer som gir høyere avkastning enn markedsrenten.

Andre former for risiko

Graden av kredittrisiko betyr at den som har utstedt en obligasjon har større eller mindre sannsynlighet for å innfri forpliktelsene når en obligasjon forfaller. Om du investerer i statspapirer, er imidlertid denne risikoen svært liten.

Bransjerisiko er sannsynligheten for at en hel bransje kan bli utsatt for svingninger som betyr lavere avkastning eller tap på investeringer. Dette er såkalt spesifikk risiko. Risikoen fordeles gjennom å spre investeringene over ulike bransjer.

I tillegg bør du også vurdere selskapsrisiko, likviditetsrisiko og forvalterrisiko.