Lån uten sikkerhet med laveste rente

Ingen ønsker å betale mer i renter enn nødvendig, og spesielt ikke når det finnes gode alternativer. Skal du ha lån uten sikkerhet må du regne med høyere renter enn sikrede billån og huslån, men du kan likevel komme relativt billig ut om du leter litt. I tillegg er det mulig å forbedre din egen kredittverdighet, noe som vil kunne gi lavere rentekostnader.

Slik fastsettes rentene

De aller fleste banker som tilbyr lån uten sikkerhet, fastsetter rentebetingelsene i tilbudet etter at de har vurdert din økonomi individuelt. Derfor får du kanskje bedre renter enn naboen, selv om der søker om akkurat samme lånesum hos samme bank. Vurderingen tar utgangspunkt i den såkalte kredittscoren din, et tall som settes sammen av mange faktorer. De viktigste er din betalingshistorikk, inntekt, gjeld, alder, bosted og så videre. Med god kredittscore anser bankene deg for å ha høy kredittverdighet, og du får da bedre renter enn om det motsatte hadde vært tilfelle.

Dette igjen er basert på hva banken tilbyr som laveste nominelle rente. Er denne for eksempel 7,5%, får personer med optimal kredittscore nettopp denne renten i tilbudet, mens de med dårligste kredittscore (men som fortsatt kan få tilsagn på lånet) kan få tilbud med mye høyere renter. Effektiv rente vil avhenge av hvor lang tilbakebetalingstid du velger, fordi alle gebyrer blir medregnet.

Beste renter på lån uten sikkerhet

De laveste nominelle rentene på lån uten sikkerhet er i dag på rundt 6-7% hos de beste bankene. Se her for en oversikt over lån med lav rente. Siden det ikke tas pant i eiendom når man får forbrukslån, er dette å regne som meget konkurransedyktig. Rentene påvirkes av både markedskreftene og styringsrenten fra Norges bank, der sistnevnte ligger på et rekordlavt nivå for tiden. Dermed er usikrede lån også billigere i dag enn de har vært før. Tar man opp et usikret lån nå, bør man tenke igjennom på om man vil klare forpliktelsene ved en renteoppgang. Er tidshorisonten kort spiller det liten rolle. Men, for lånesummer opp mot en halv million, og med lang nedbetalingstid, bør denne vurderingen med.

Banker med lav minsterente

Blant bankene som har lån uten sikkerhet på store lånesummer, har OPP Finans en av de laveste nominelle minsterentene. Denne er for tiden på 7,5%. Konkurrentene Bank Norwegian (8,99%) og yA Bank (8,95%) har tilsvarende lånesummer på inntil 500 000 kroner. Komplett Bank som tilbyr et kurant alternativ til forbrukslån, nemlig en brukskreditt på opp til en halv million, har minsterente fra 7,9%. Lånemegleren Lendo er også verdt en titt, da deres samarbeidende banker har nominelle renter ned i 7,9%.

At OPP Finans har levre minsterente enn for eksempel Bank Norwegian, trenger ikke bety at du nødvendigvis vil få det beste tilbudet derfra. Men, rentemessig vil de fleste av disse bankene kunne slå for eksempel Folkia og Frogtail, banker som spesialiserer seg kun på små lånebeløp. Likevel er det totalkostnadene du må se på, og da helst fra flere banker.

Sammenlign flere lånetilbud

Enten du sender inn en søknad om usikret lån via en lånemegler eller direkte til hver enkelt bank,er tilbudene uforpliktende. Derfor anbefales det at man søker i så mange banker som mulig. Da får man bedre sammenligningsgrunnlag for å finne det billigste lånealternativet. Tilbudene kommer såpass raskt (på dagen eller timen i de fleste tilfeller) at man har ingenting å tape, selv om det skulle haste med å få på plass et lån.

Når man sammenligner er det totalkostnadene man må se på. Det hjelper deg lite om en bank har laveste nominelle rente, dersom denne gevinsten spises opp av høyt etableringsgebyr og månedlige terminomkostninger. Vurder også hvilken bank som vil være billigst dersom du skulle endre tilbakebetalingsplanen (betale raskere, eller forlenge nedbetalingsperioden), i tilfelle din økonomiske situasjon endrer seg i fremtiden.

Forbedre din kredittscore før du søker

I og med at kredittscoren er den som mest innvirker på de rentene du vil bli tilbudt, er det om å gjøre at denne er best mulig. Alderen din kan du ikke gjøre stort med, men det finnes andre faktorer som drar deg i positiv retning. For eksempel er det viktig å ha en god betalingshistorikk. Betaler du regninger i tide, og unngår inkassosaker og purringer, vil dette virke positivt. Det er også om å gjøre å ha få lån og kreditter, og helst lav gjeldsgrad.

På inntektssiden bør du sørge for å opplyse om inntekter som kanskje banken og kredittvurderingsselskapene ikke er klar over. Dett gjelder for eksempel utleieinntekter fra bolig, hobbyinntekter og lignende. Har du eierskap eller styreverv i selskaper som ikke går så bra, er det ofte en fordel for kredittscoren din at du trekker deg ut. Du finner gode artikler på nett som forklarer ytterligere hvordan du kan forbedre din kredittscore. Du kan fort spare noen tusener på å sjekke disse ut.

Medlåner gir lavere renter

For å få laveste rente på et lån uten sikkerhet, kan du også vurdere å søke sammen med en annen person. En medlåner gir økt kredittverdighet, og dermed økt sjanse for at lånet innvilges, samt ofte bedre rentebetingelser. Men, husk at begge to blir ansvarlige for å betale tilbake lånet. For bankens del spiller det ingen rolle om en av låntakerne mister inntektsevnen sin, noe som kan føre til at den andre personene sitter med svarteper. Medlånere bør være en person man stoler på, for eksempel samboer eller ektefelle. Det bør også avklares på forhånd hvem som skal disponere hva av selve lånet. Sjekk også hvordan fordelingen av skattefradraget for gjeldsrenter skal håndteres.