Finn det beste boliglånet

Boligprisene har steget voldsomt i lang tid, noe som har gitt temmelig gode avkastninger for de som investerte i tide. Det er likevel ikke for sent for de som kom på etterskudd i denne festen, fordi boliginvesteringer som regel lønner seg på lang sikt, selv om prisoppgangen har vært stor. Alternativet er å leie, noe som er et direkte tap i seg selv. Er rentene lave nok, vil ofte kostnadene med investering i bolig bli lavere enn eventuelle leieutgifter, i tillegg til at man kan få en opptur i form av prisstigning på boligen man kjøper.

Slik blir et boliglån billig

Som med andre låneformer lønner det seg alltid å undersøke mange muligheter før man tar opp boliglån. Selv små renteforskjeller blir til betydelige summer over tid. Får du tilsagn om boliglån i en spesifikk bank, betyr det at du sannsynligvis også vil få det i andre banker. De tilbudene kan man med hell sette opp mot hverandre, og gjerne bruke de til å forhandle med. I tillegg bør man velge serielån fremfor annuitetslån, såfremt lønningene er høye nok til å klare de månedlige avdragene de første årene. Et serielån gjør større innhogg i lommeboka i begynnelsen, fordi avdragene er større enn ved et annuitetslån. Men, på sikt vil dette gi betydelige besparelser og langt lavere totalkostnader.

Rekordlav styringsrente

Foliorenten fra Norges Bank er rekordlav, noe som fører til at rentene på boliglån er tilsvarende lave. I tillegg har konkurransen i bankmarkedet økt betraktelig, blant annet med inntoget av de mange nettbaserte bankene, som BN Bank og Skandiabanken. Dette kommer lånekundene til gode. I dag er det uvanlig å ha et boliglån med renter over 3%, mens de billigste bankene lokker med boliglånsrenter under 2-tallet. Har du allerede et boliglån, vil du kanskje ha store summer å spare på å enten reforhandle lånet hos banken du bruker, eller refinansiere gjennom en billigere bank.

Flytende rente er normalt best

Før man velger å låne til bolig, bør man også tenke gjennom om man vil ha flytende eller fast rente. Fast rente er normalt høyere enn den flytende, men så er man også garantert samme rente selv om markedet skulle ta en sving oppover. For personer som ønsker mindre bekymringer for en renteoppgang, kan det hjelpe på nattesøvnen med en fastrenteavtale. Men, historisk sett vil dette sjelden lønne seg i forhold til flytende renter. Spesielt gjelder dette i dagens bolig- og lånemarked, fordi styringsrenten holder boliglånsrentene på svært lave nivåer historisk sett. En fornuftig løsning kan være å velge den rekordlave flytende renten, mens man sparer eller investerer eventuelle overskudd av lønna. Sparebeløpet og avkastningene kan komme godt med til å banke ned boliglånet dersom det kommer et rentehopp senere.

Spar store summer med nok egenkapital

Minimumskravet til egenkapital er 15% av boligens markedsverdi, men du vi få bedre rentebetingelser dersom du låner under 75% av boligens verdi, og enda bedre dersom du ikke trenger låne mer enn 60% (grensene varierer noe fra bank til bank). Størrelsen på lånet spiller også en rolle. Bankene skiller gjerne mellom boliglån på inntil 1 million kroner, mellom 1 og 2 millioner, samt boliglån over 2 millioner. De høyere lånesummene gir ofte også de beste rentetilbudene. Dette har noe sammenheng med at de effektive rentene også blir lavere når lånesummen går opp, da etableringskostnadene spres på høyere totalkostnader.

Billigere for førstegangsetablerende

Det er også stor forskjell på hvilke rentetilbud man får i forhold til alderen man er i. Flere banker tilbyr de beste rentene til såkalte førstegangsetablerende, der aldersgrensen er fra 18 til 34 år (sammenfaller med aldersgrensene for Boligsparing for ungdom). For de yngre vil det altså normalt lønne seg å oppsøke de bankene som tilbyr boliglån for unge.

Ha rett medlemskap og bo på rett sted

Mange av de beste tilbudene på boliglån krever medlemskap i forbund eller samvirker. Er man for eksempel medlem i fagforbundet Akademikerne, gir Danske Bank bedre rentebetingelser enn til ikke-medlemmer. Man finner tilsvarende fordeler for medlemmer av blant annet OBOS og Sykepleierforbundet, samt Huseiernes landsforbund. Om man kvalifiserer til medlemskap, vil det være et smart grep å betale inn årskontingenten før man tar opp boliglån. Merk deg også at enkelte banker tilbyr spesielt gunstige boliglån til de som etablerer seg i bestemte kommuner. For eksempel har Tysnes Sparebank bedre rentetilbud til de som kjøper bolig i nettopp Tysnes kommune, og man kan finne noe tilsvarende i en rekke lokale sparebanker. Skal du bosette deg i små kommuner, kan det med andre ord lønne seg å også undersøke lånemulighetene i lokalbanken.

Finansportalen best på sammenligning av boliglån

Det kanskje beste stedet å sammenligne prisene på boliglån er på Finansportalen. Siden er en tjeneste fra forbrukerrådet som innhenter oppdaterte rentebetingelser fra alle banker i landet. Portalen kan også brukes til å sammenligne andre typer banktjenester. Når det gjelder boliglån er det bare å legge inn ønsket lånesum, verditakst på boligen, nedbetalingstid og din egen alder, så får du en oversikt over hvilke banker som har de beste rentetilbudene. Du kan også velge spesifikke banker og se hvordan deres tilbud står seg i forhold til de beste tilbudene innenfor en spesifikk lånekategori.

Mer info:

https://www.finansportalen.no/bank/boliglan/

Andre oversikter på nett

Du finner også gode oversikter i de økonomiske dagsavisene, som Dagens Næringsliv og Finansavisen. Disse har egne temasider for bolig og boliglån, der du kan lese siste nytt om renteutvikling og alt som har med boligmarkedet å gjøre. Nettsiden Smartepenger.no gir deg også en god oversikt over landets billigste boliglån. Som med kalkulatoren hos Finansportalen er det også her enkelt å legge inn alle opplysningene før du får opp resultatet. Denne siden har også nyttige kalkulatorer for andre typer lån, samt kalkulatorer for sparing, pensjon og mye annet. Du finner mange av de tilsvarende verktøyene og tjenestene på Penger.no, der du også kan søke om boliglån eller finansieringsbevis i samme slengen.

Mangler du egenkapital?

Med dagens regler for egenkapital, kan det være vanskelig for mange å komme inn i boligmarkedet. Du må stille selv med 15% av kjøpesummen, noe som fort blir flere hundre tusen kroner. Dette er det ikke alle som klarer å spare opp inne de ønsker å investere i bolig. Har man ikke bemidlede og velvillige foreldre, må man ofte ty til andre løsninger. Sparing i BSU er det klart beste alternativet, men dette krever at man har tenkt langsiktig. For å spe på til egenkapitalen, kan løsningen være private lån, lån fra arbeidsgiver, kommunal hjelp eller i enkelte tilfeller å ta opp forbrukslån. Er sistnevnte den eneste løsningen, vil det normalt lønne seg å ikke bare sammenligne mange forskjellige tilbud, men også å vurdere å låne sammen med en annen person. På det visert kan man oppnå mer gunstige renter. Det anbefales at man prioriterer å betale ned denne typen lån raskt, da rentene normalt blir høyere enn på et boliglån.